2020. március 31., kedd - Árpád | RSS | Főoldal | Kapcsolat

Egyesületek, zenekarok

Címlap » Egyesületek, zenekarok

|

Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

1912-ben alapították Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesületét. Az egyesület célja a község tűzvédelmi megelőzési és kárelhárítási feladatainak ellátása, az ebben önként résztvenni szándékozók összefogása, tevékenységük összehangolása. Az egyesület tagjainak képzése, oktatása, a rendelkezésre álló eszközök alapos megismertetése, a tagok közösségének szervezése, közös érdekek képviselete és érvényesítése. Céljuk, hogy az 1912. évi megalakulás óta kialakított jó hagyományokat ápolják, valamint együttműködnek Vértestolna önkormányzatával. Feladatuknak tekintik, hogy tevékenyen részt vegyenek Vértestolna közéletében, tagjaiból megszervezzék a tűzoltási és kárelhárítási munkát eredményesen és szakszerűen ellátó rajokat. Az egyesület közreműködik a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában, a lakosság felvilágosításában, tájékoztatásában. Folyamatosan gondoskodnak a tagok oktatásáról, kiképzéséről, továbbképzéséről. Részt vesznek a tűzoltóversenyeken, melyet Süttő rendez meg körülbelül 10 éve.

design: olier

- Vértestolna, 2008 -