Magyar Magyar
Pályázatok

Vértestolna település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

TOP - Kert utca
  • Kedvezményezett neve: Vértestolna Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Vértestolna település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
  • Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00010
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. január 30.
  • A támogatás összege: 18 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %

Kapcsolódó anyagok

A projekt tartalmának bemutatása

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme. A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák, utak helyett az árkokban gyülekezzen össze.

A tervezési terület, a Kert utca, melynek tulajdonosa Vértestolna Önkormányzat. A Kert utca csapadékvíz korszerűsítése során az utca teljes hosszán „K” szegélysor biztosítja a keletkező csapadékvíz befogadó felé való lefolyását. A „K” szegély mellett összegyűlt csapadékvizet dupla víznyelők kiépítésével szükséges az utcán két helyen a meglévő árokrendszerbe kell bekötni. A korszerűsítés során az utca átépítése nem szükséges, burkolat szélessége megmarad, a meglévő aszfalt burkolatot csupán szükség szerint kell megbontani és újraépíteni.

A tervezési szakasz kezdőszelvénye a Kert utca Ény-i területén található, ahonnan lefelé haladva a szelvényezés szerinti jobb oldalon (a csapadékvíz-elvezetésére) „K” szegélysor kerül beépítésre, valamint a meglévő burkolatot vissza kell bontani és újraépíteni. A helyreállítás során víznyelő beépítése is megtörténik.

A tervezési szakaszt végszelvényének környezetében szintén víznyelő beépítése történik. A kapukihajtók esetében a csatlakozás vonalába „K” szegélysort helyeztek el. A tervezett építés során a meglévő szabványos „K” szegélysorok megtarthatók, amennyiben kialakításuk megfelelő. A többi kapukihajtó esetében a tervezett „K” szegélysor kiépítését követően a meglévő burkolattal azonos anyagból a kapukihajtó szintbeli csatlakozását biztosítani szükséges.

A Kert utca magassági vonatvezetése nem módosul. Kivételt képez ez alól egy jobb oldali burkolatszél, amely jelenlegi magassági vonalvezetése nem biztosítja a csapadékvíz megfelelő elfolyását a tervezett víznyelők felé. Ezen a szakaszon a megsüllyedt és leromlott állapotú burkolatszélt fel kell bontani és magasságilag korrigálva újra kell építeni. A Kert utca csapadékvíz elvezetését biztosító vízelvezetési építmények és „K” szegélysor összes hossza több mint 700 méter.

A projekt állapota

2020. május 17.: A projekt előkészületei befejeződtek. A munkák előre láthatóan június végén kezdődnek.

2020. június 15.: Munkaterület átadás-átvétel.

2020. július 31.: A munka a felénél jár, megtörtént az 50%-os teljesítés.

2020. október 30.: A munkák befejeződtek, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

2022. január 30.: Projekt zárás.

Készítette és karbantartja: Vértestolna Község Polgármesteri Hivatala