Magyar Magyar
Pályázatok

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)

ÉKDU7
 • Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Szomód Községi Önkormányzat, Dunaszentmiklós Községi Önkormányzat, Kocs Községi Önkormányzat, Sárisáp Községi Önkormányzat, Tardos Községi Önkormányzat, Tokod Községi Önkormányzat, és Vértestolna Községi Önkormányzat
 • Projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
 • Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00066
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. február 9.
 • A szerződött támogatási összeg: 1.931.957.029 Ft
 • Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90 %

A projekt tartalmának bemutatása

Vértestolna Tardos településsel együtt alkot szennyvízelvezetési agglomerációt, Tardos központtal. Jelen projekt Tardos központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

A tardosi agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. A beérkező szennyvíz biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását, a telep biológiailag túlterhelt.

Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján a telep hidraulikailag is túlterhelt. Az önkormányzatok adatszolgáltatásai szerint, Vértestolnán 20 db Tardos esetében pedig 150 db új ingatlannal szükséges számolni a községfejlesztés keretében.

A projektjavaslat célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

 • Vértestolna és Tardos települések belterületének közüzemű szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő tardosi szennyvíztisztító telepre.
 • A tardosi szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapota következtében a telep fejlesztése oly módon, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja Tardoson a jelenleg biológiailag túlterhelt szennyvíztelep fejlesztése oly módon, hogy a tardosi szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

 • a meglévő gépi rácshoz rácsszemét prés kiépítése szükséges, 1 db 2,0 m3-es zárható konténerrel
 • uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje ill. felújítása
 • célszerű az eleveniszapos, totáloxidációs, folyamatos üzemű tisztítási technológiát, szakaszos üzemű SBR technológiára átalakítani, tekintettel a telepre érkező nagy mértékben ingadozó szennyvíz mennyiségi és -minőségi paraméterekre
 • az SBR technológia 2 db műtárgyat igényel, melyből az egyik a meglévő biológiai tisztító műtárgy, ahonnan az utóülepítő kiszerelése kerül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgy épül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgy épül. A műtárgyakba történő szennyvízosztás az új osztóműtárgyból
 • a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, átépítése, bővítése. Új légfúvók előirányzása, a fúvók frekvencia váltóval történő ellátsa, oxigénszintről történő vezérlése
 • iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, a szervesanyag terhelés növekedése következtében megnövekedett fölösiszap mennyiség figyelembe vételével. Az iszapsiló függőlegesen mozgatható dekantáló szivattyúval és beépített keverővel történő ellátása. A szivattyú rendelkezzen állvánnyal és drótkötéllel mozgatható legyen
 • a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje (2x1,0 m3-es tartály, 1 db adagoló szivattyú)
 • az új biológiai műtárgyhoz kapcsolódó technológiai vezetékek megépítése: a szükséges földfeltöltés, tereprendezés kialakítására
 • a telep meglévő oszloptrafó kapacitásának felülvizsgálata, szükség esetén cseréje
 • a fejlesztéssel kapcsolatos villamos- és irányítástechnikai munkák elvégzése
 • a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a tatai diszpécser központba

A projekt állapota

Tardos - Vértestolna
Készítette és karbantartja: Vértestolna Község Polgármesteri Hivatala