Magyar Magyar
Pályázatok

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)

ÉKDU7
 • Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (jogutód 2023.01.01. követően az Építési és Közlekedési Minisztérium), valamint Szomód Községi Önkormányzat, Dunaszentmiklós Községi Önkormányzat, Kocs Községi Önkormányzat, Sárisáp Községi Önkormányzat, Tardos Községi Önkormányzat, Tokod Községi Önkormányzat, és Vértestolna Községi Önkormányzat
 • Projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
 • Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00066
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. november 30.
 • A szerződött támogatási összeg: 1.886.234.571 Ft
 • Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90 %

A projekt tartalmának bemutatása

Vértestolna Tardos településsel együtt alkot szennyvízelvezetési agglomerációt, Tardos központtal. Jelen projekt Tardos központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

A tardosi agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. A beérkező szennyvíz biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását, a telep biológiailag túlterhelt.

Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján a telep hidraulikailag is túlterhelt. Az önkormányzatok adatszolgáltatásai szerint, Vértestolnán 20 db Tardos esetében pedig 150 db új ingatlannal szükséges számolni a községfejlesztés keretében.

A projektjavaslat célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

 • Vértestolna és Tardos települések belterületének közüzemű szennyvízelvezetése, az összegyűjtött szennyvíz elvezetése a meglévő tardosi szennyvíztisztító telepre.
 • A tardosi szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapota következtében a telep fejlesztése oly módon, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja Tardoson a jelenleg biológiailag túlterhelt szennyvíztelep fejlesztése oly módon, hogy a tardosi szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

 • a meglévő gépi rácshoz rácsszemét prés kiépítése szükséges, 1 db 2,0 m3-es zárható konténerrel
 • uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje ill. felújítása
 • célszerű az eleveniszapos, totáloxidációs, folyamatos üzemű tisztítási technológiát, szakaszos üzemű SBR technológiára átalakítani, tekintettel a telepre érkező nagy mértékben ingadozó szennyvíz mennyiségi és -minőségi paraméterekre
 • az SBR technológia 2 db műtárgyat igényel, melyből az egyik a meglévő biológiai tisztító műtárgy, ahonnan az utóülepítő kiszerelése kerül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgy épül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgy épül. A műtárgyakba történő szennyvízosztás az új osztóműtárgyból
 • a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, átépítése, bővítése. Új légfúvók előirányzása, a fúvók frekvencia váltóval történő ellátsa, oxigénszintről történő vezérlése
 • iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, a szervesanyag terhelés növekedése következtében megnövekedett fölösiszap mennyiség figyelembe vételével. Az iszapsiló függőlegesen mozgatható dekantáló szivattyúval és beépített keverővel történő ellátása. A szivattyú rendelkezzen állvánnyal és drótkötéllel mozgatható legyen
 • a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje (2x1,0 m3-es tartály, 1 db adagoló szivattyú)
 • az új biológiai műtárgyhoz kapcsolódó technológiai vezetékek megépítése: a szükséges földfeltöltés, tereprendezés kialakítására
 • a telep meglévő oszloptrafó kapacitásának felülvizsgálata, szükség esetén cseréje
 • a fejlesztéssel kapcsolatos villamos- és irányítástechnikai munkák elvégzése
 • a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a tatai diszpécser központba

A projekt állapota

Tardos - Vértestolna
Készítette és karbantartja: Vértestolna Község Polgármesteri Hivatala