Magyar Magyar
Intézmények

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda

(Marienkäfer Nationalitäten Kindergarten - Tolnau)

Intézményünk egy 500 lelkes kis sváb faluban, Vértestolnán helyezkedik el a Gerecse hegység lábánál, Komárom- Esztergom megyében.A rendszerváltás után nyílt lehetőség arra, hogy megvalósulhasson az itt élő emberek régi álma, hogy gyermekeik saját, német nemzetiségi óvodába járhassanak. A helyiek példamutató összefogásának köszönhetően és Németországi barátunk, Dr. Georg Simnacher úr (Bezirk Schwaben) anyagi támogatásával, óvodánk 1991. Karácsonyán ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit az itt élő gyerekek előtt és tölt be azóta is német nemzetiségi óvodaként óvó-védő, szociális, kétnyelvű nevelő-oktató és személyiségfejlesztő funkciót.

Egy régi sváb parasztház átalakításával jött létre az intézmény. A munkálatok során igyekeztek a helyi sváb építészeti értékeket is megőrizni (pl. nyitott gang, istálló, hátsó nyitott szín), melyek aztán új funkciót kaptak-nemzetiségi múzeum és tárlat, valamint praktikus tárolóhelyiségek.

2013. július 2-tól a helyi önkormányzat saját fenntartású önálló óvodájaként működünk Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda (Marienkäfer Nationalitäten Kindergarten- Tolnau) néven.

Óvodánk esztétikus, biztonságos és melegséget árasztó környezetével,családias és bizalmat nyújtó légkörével, a szabad játék, a mozgás és az irányított tevékenységek számtalan eszközével biztosítja az óvodáskorú gyerekeink fejlődésének, nevelésének és fejlesztésének optimális feltételeit.  Az intézménybe belépő már az előtérben egy kis nemzetiségi sarkot tekinthet meg, ebből is tájékozódhat arról, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk. Az itt  elhelyezett tárgyakat- akárcsak az udvari tárlatunk eszközeit- a gyerekeink is bármikor kézbe vehetik, hiszen ezek az élő kultúránk részei és a megismerésük a tapasztalatszerzésen alapul.

Pedagógiai programunk a szülőkkel kialakított minőségi kapcsolatra és együttműködésre építi az óvodai nevelést. Kiemelt figyelmet fordítunk a német nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások ápolására, azok továbbörökítésére, a családokkal együtt a nemzetiségi nyelvhez és táncokhoz való pozitív viszony és a nemzetiségi identitástudat kialakítására és fejlesztésére. Mindezek mellett fontos feladatának tekinti óvodánk az integrált nevelést és az egyéni kompetenciák megfelelő alakítását, a környezeti nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását és az egészséges életmód kialakítását.

Az épület, a berendezési tárgyak, az udvarunk és a kertünk is folyamatosan megújul. Ehhez a szülők, a fenntartónk és a támogatóink segítsége mellett pályázati lehetőségeket is igénybe veszünk.  2018-ban az épület teljes körű energetikai korszerűsítése történt meg a Magyar Állam és az EU támogatásával(TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00024).

A mindennapokban szoros kapcsolatot tartunk fent a helyi német nemzetiségi önkormányzattal, alapítványokkal és egyesületekkel (Vértestolnai Hagyományőrző Egyesület, Nemzetiségi Énekkar, Vértestolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Grüner Wald Egyesület, Tájház,Német Nemzetiségi Múzeum-Tata ). Az általuk kiírt pályázatokra minden alkalommal számos , színvonalas pályamunkát készítünk (fotók, rajzok,festmények, barkácsmunkák, tablók és beszámoló írásművek), melyekkel nemcsak értéket teremtünk, hanem sok-sok díjat is elnyerünk (kiállítási és bemutatkozási lehetőségek a múzeumban, könyvutalványok, tematikus napokon és múzeumpedagógiai programon való részvétel).

Az óvodánk hagyományos rendezvényei mellett a településünkön megrendezésre kerülő eseményeken is minden alkalommal kétnyelvű (magyar és német) programmal örvendeztetjük meg a résztvevőket, ahol a gyerekek svábtánc tudása mellett dalokat, verseket, mondókákat kötünk egy csokorba. A fellépéseinken és rendezvényeinken mindig az német nemzetiségi önkormányzatunktól kapott szép sváb ruhát öltünk magunkra mindannyian és viseljük azt büszkeséggel- kicsik és nagyok.

Kis óvoda lévén szívesen veszünk részt a kistérségünkben megrendezésre kerülő programokon: falunapokon, nemzetiségi múzeum bemutatkozó napjain, pedagógiai napokon, szakmai továbbképzéseken. Ezeken kívül szoros baráti kapcsolatot ápolunk a környező nemzetiségi óvodákkal is. Ezek a találkozások lehetőséget biztosítanak számunkra is a továbbképzésre, új ismeretek és módszerek elsajátítására.

Községünk a Németország-i Kronburg településsel áll testvérkapcsolatban már több, mint 10 éve. Ennek megállapodásnak köszönhetően az ottani óvodával is sikerült baráti kapcsolatot kiépíteni. Ezen kívül szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk a Bécsi székhelyű Kindergruppen World óvodával is.

2020. évben elnyerte óvodánk a megtisztelő  "Zöld óvoda" és a "Madárbarát Óvoda" címet is. Jelenleg pályázunk az "Állatbarát óvoda" és a "Legszebb óvodakert " cím elnyerésére is.

Készítette és karbantartja: Vértestolna Község Polgármesteri Hivatala