2020. március 31., kedd - Árpád | RSS | Főoldal | Kapcsolat

Rendeletek

Címlap » Önkormányzat » Rendeletek

|

2017.02.28

Adórendelet módosítás

10/2015.(IV.28.)

 

 

Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Vértestolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§ A helyi adókról szóló 5/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a."

 

 

2. § Ez a rendelet 2015. július hó 1 napján lép hatályba és 2015. július 2. napján hatályát veszti.

 

 

                         Harmados Oszkár                Szakmáry Lászlóné

                                polgármester                              jegyző      

 

 

 

 

 

 

 

design: olier

- Vértestolna, 2008 -