2020. március 31., kedd - Árpád | RSS | Főoldal | Kapcsolat

Rendeletek

Címlap » Önkormányzat » Rendeletek

|

2017.01.01

Csatorna díj

13/2008. (XI. 20.)

 

 

Vértestolna Község Önkormányzata 13/2008. (XI. 20.) ren­delete a szennyvízelvezetésnek, - tisztításnak és -kezelésnek fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról szóló 16/2007. (XII.11.),2/2006. (I.16.) rendeletek módosítására

Vértestolna Község Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szennyvízelvezetés, - tisztítás és -kezelés használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében foglalt 1 sz. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Szennyvízelvezetési és tisztítási díj: 618.-Ft/m3

A vízterhelési díj: 4 ,20 Ft /m3

(2) A szolgáltató az állami támogatás összegével csökkenti az (1) bekezdésben megállapított összeget.

2. §

E rendelet 2009. január 2-án lép hatályba.

 

 

Harmados Oszkár                  Szíjj Judit
polgármester s.k.                 körjegyző s.k.

 

1.sz. melléklet

- lakosság részére: 618. -Ft/m3 + ÁFA

- közületek részére: 618. -Ft/m3 +ÁFA,

 

- Vertestolna -

design: olier

- Vértestolna, 2008 -